Práca vo Viedni

Pokiaľ ide o prácu v Rakúsku, Viedeň má oproti iným rakúskym mestám dve výhody.

  1. Viedeň je hlavným a zároveň najväčším mestom v Rakúsku, čo znamená najviac pracovných príležitostí sústredených na jednom mieste.
  2. Aj keď je práca vo Viedni, stále práca v zahraničí, vzdialenosť Viedne od Bratislavy je len 60 km. Nie je preto nevyhnutné presťahovať sa do Viedne, ale poskytuje to príležitosť aj pre dochádzanie za prácou.

Pri dochádzaní zo Slovenska do Viedne si však treba zvážiť, či čas strávený cestou do práce a z práce dostatočne kompenzuje nevýhody, ktoré by malo bývanie vo Viedni (vyššie náklady a ubytovanie, obmedzenie rodinných, resp. priateľských vzťahov a tak ďalej).

Viedeň ponúka možnosť uplatniť sa v rôznych profesiách v mnohých oblastiach priemyslu a takmer v každej oblasti služieb. Okolie Viedne dáva príležitosť aj pre uplatnenie sa v poľnohospodárstve. Samozrejme určité výhody majú uchádzači z tých profesií, po ktorých je veľký dopyt.

Ako nájsť zamestnanie vo Viedni

Téme hľadania práce v Rakúsku sa venuje samostatný článok. Zamestnanie vo Viedni je možné vyhľadávať v podstate všetkými uvedenými spôsobmi.
» Kde hľadať prácu v Rakúsku – zdroje

Ponuka práce vo Viedni je naozaj rozmanitá a široká a tvorí veľkú časť u zdrojov s celonárodným záberom.

Práca vo Viedni v denníkoch

Pre hľadanie voľných pracovných miest je možné použiť dennú tlač, napríklad Wiener Zeitung, ale aj ďalšie veľké denník ako Kurier, Kronen Zeitung, Die Presse, či Der Standard. Pracovné ponuky nájdete aj na ich webových stránkach.
» Ponuka pracovných miest vo Viedni a celom Rakúsku na webových stránkach rakúskych denníkov

Práca vo Viedni cez agentúru

Vo Viedni majú zastúpenie medzinárodné personálne agentúry a pôsobí tu aj veľa ďalších miestnych pracovných agentúr. Agentúry môžu sprostredkovať trvalé zamestnanie na plný úväzok, ale aj prácu na čiastočný úväzok, dočasné zamestnanie či brigády.
Niekedy môžu byť výhodné na začiatku zobrať aj krátkodobú prácu. Dôležité je, aby ste ju vykonávali svedomito, čím ukážete pracovníkom personálnej agentúry, že máte pozitívny prístup k práci a tým si môžete výrazne zvýšiť šancu, že vám agentúra neskôr ponúkne aj lepšiu prácu.
Aj u personálnych agentúr môžete využiť internet a sledovať nimi inzerované ponuky na zamestnanie na ich webových stránkach.

Práca vo Viedni na pracovných portáloch

Najbohatšia ponuka práce vo Viedni na internete je samozrejme na pracovných portáloch, na ktorých je možné nájsť tisíce inzerátov na voľné pracovné miesta.
Okrem portálov, na ktorých sa inzerujú pracovné miesta z celého Rakúska, je možné využiť aj portály, ktoré sú špecializované len na Viedeň.

» Rakúske pracovné portály – ponuka práce

Pri hľadaní práce vo Viedni bude určite užitočným pomocníkom portál rakúskeho úradu práce AMS.

Práca vo Viedni pre opatrovateľky

Viedeň ponúka možnosti práce aj pre opatrovateľky. V takmer dvoj miliónovej metropole žije okrem mladej a produktívnej populácie tiež veľké množstvo ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť (opatrovanie). Hľadať prácu (osobu na opatrovanie) je možné cez inzeráty, alebo si ju nechať za poplatok nechať nájsť prostredníctvom špecializovanej agentúry. Agentúra pritom môže byť slovenská, alebo rakúska.

Brigády vo Viedni

Samozrejme okrem zamestnania je možné nájsť vo Viedni aj brigády. Brigády vo Viedni môžu sprostredkovať už spomenuté personálne agentúry, ale môžu ich ponúknuť aj priamo zamestnávatelia.
Môže sa napríklad jednať o roznášanie letákov, alebo novín, pomoc v sklade, dokladanie tovaru, a podobne.

Ako je uvedené aj na iných miestach na webe, pre získania zamestnania vo Viedni i v ostatných častiach Rakúska je potrebné zvládnuť komunikáciu v nemeckom jazyku. Požadovaná úroveň jazykových zručností závisí od typu práce.

Ak rakúsky zamestnávateľ inzeruje pracovné ponuky na svojich internetových stránkach aj v slovenskom jazyku, možno predpokladať, že nároky na nemecký jazyk u uchádzačov nebudú až také vysoké.

Súvisiace články: