Štátne sviatky v Rakúsku v roku 2012

Ako každý rok, aj v roku 2012 sa bude v Rakúsku sláviť trinásť sviatkov. Tu nájdete ich zoznam (cirkevné a štátne sviatky v Rakúsku), spolu s dátumom a dňom v týždni, na ktorý daný sviatok v roku 2012 pripadá. Názvy sviatkov v nemčine používané v Rakúsku nájdete v úvodnom článku Štátne sviatky v Rakúsku.

Štátne sviatky v Rakúsku pre rok 2012

 • 1. január – Nový rok (nedeľa)
 • 6. január – Traja králi (piatok)
 • 9. apríl – Veľkonočný pondelok (pondelok)
 • 1. máj – Národný sviatok (utorok)
 • 17. máj – Nanebovstúpenia Pána (štvrtok)
 • 28. máj – Svätodušný pondelok (pondelok)
 • 7. jún – Sviatok Božieho tela (štvrtok)
 • 15. august – Nanebovstúpenie Panny Márie (streda)
 • 26. október – Národný sviatok (piatok)
 • 1. november – Sviatok všetkých svätých (štvrtok)
 • 8. december – Sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie (sobota)
 • 25. december – Vianočný sviatok (utorok)
 • 26. december – Sviatok Svätého Štefana (streda)

Súvisiace články: